Prawo

Prawo

Kwestie dotyczące przetwarzania, ochrony i wykorzystania danych pojawiają się w wielu aktach prawnych. Poniżej przedstawiamy listę wybranych z nich:

 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 • w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
 • Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 listopada 2015 r.
 • zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Biura Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (Dz. U. 2015, poz 2020).
 • Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 11 maja 2015 r.
 • w sprawie sposobu prowadzenia przez administratora bezpieczeństwa informacji rejestru zbiorów danych. (Dz. U. z dn. 25-05-2015, poz. 719)
 • Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 11 maja 2015 r.
 • w sprawie trybu i sposobu realizacji zadań w celu zapewniania przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych przez administratora bezpieczeństwa informacji. (Dz. U. z dn. 29-05-2015, poz. 745)
 • Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 10 grudnia 2014 r.
 • w sprawie wzorów zgłoszeń powołania i odwołania administratora bezpieczeństwa informacji. (Dz. U. z dn. 29-12-2014, poz. 1934)
 • Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 października 2011 r.
 • w sprawie nadania statutu Biuru Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych. (Dz. U. 2011 r. Nr 225 poz. 1350)
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 11 grudnia 2008 r.
 • w sprawie wzoru zgłoszenia zbioru danych do rejestracji Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych. (Dz. U. 2008 r. Nr 229 poz. 1536)
 • Ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r.
 • w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych. (Dz. U. 2004 r. Nr 100 poz. 1024)
 • Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną
 • Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. 2016 r. poz. 922 ze zm.)
Masz pytania?