Higiena baz danych

Higiena baz danych

Higiena baz danych to konkretne, usystematyzowane działania, których celem jest uporządkowanie przetwarzanych danych poprzez ich ustandaryzowanie, zdeduplikowanie i walidację. Podczas tych procesów usuwane są dane zduplikowane (deduplikacja danych), porządkowane rekordy nieaktywne, czy też weryfikowane pod względem ich kompletności i poprawności. Po co to wszystko? Otóż tego rodzaju czyszczenie baz danych pozwoli Twojej firmie na sprawniejsze zarządzanie danymi, a zwłaszcza efektywniejsze ich wykorzystanie. Jak się okazuje, dane, którymi dysponujesz, dezaktualizują się średnio w tempie ok. 2% miesięcznie, Jeśli oczekujesz danych zawsze najwyższej jakości, sięgnij po proponowane przez nas rozwiązania.

Oferujemy kompleksowe czyszczenie, standaryzacje i deduplikacje baz danych naszych klientów. Na podstawie otrzymanego na wstępie raportu dowiedzą się Państwo, jakie działania powinni podjąć, żeby poprawić jakość własnych danych i skorzystać na tym. Wykonujemy m.in.:

 • deduplikacje z wewnętrznymi i zewnętrznymi bazami danych
 • standaryzacje wg słowników własnych i danych GUS
 • czyszczenie baz wg najwyższych standardów jakościowych Schober
 • sprawdzanie zgodności dostarczonych z aktualnymi danymi
 • ujednolicanie zapisu danych wg ustalonych schematów
 • analizy i raportowanie struktury baz
 • wzbogacanie danych

Korzyści ze współpracy z Schober Polska:

 • ujednolicenie standardu zapisu danych w bazie
 • poprawa skuteczności działań z wykorzystaniem danych
 • oszczędność kosztów
 • korzyści wizerunkowe
 • umożliwienie i usprawnienie procesu wzbogacania, łączenia danych i pozyskiwania baz zewnętrznych
 • dostęp do specjalistycznych narzędzi i know-how
 • gwarancja solidności i bezpieczeństwa wynikająca z ponad 70-letniego doświadczenia Grupy Schober

Zapraszamy do współpracy! Skontaktuj się z nami lub wyślij zapytanie online.

Masz pytania?