Higiena baz danych

Higiena baz danych

Higiena baz danych w naszej ofercie to konkretne, usystematyzowane działania, których celem jest uporządkowanie przetwarzanych danych poprzez ich ustandaryzowanie, zdeduplikowanie i walidację. Podczas tych procesów usuwane są dane zduplikowane (deduplikacja danych), porządkowane rekordy nieaktywne, czy też weryfikowane pod względem ich kompletności i poprawności. Tego rodzaju czyszczenie baz danych pozwoli Twojej firmie na sprawniejsze zarządzanie danymi, a zwłaszcza efektywniejsze ich wykorzystanie. Jak się okazuje, dane, którymi dysponujesz, dezaktualizują się średnio w tempie ok. 2% miesięcznie, Jeśli oczekujesz danych zawsze najwyższej jakości, sięgnij po proponowane przez nas rozwiązania.

Deduplikacja danych – sposób na redukcję kosztów

Deduplikacja to eliminowanie powtarzających się bloków danych. W każdej firmie, z pewnością w Twojej także, istnieje wiele kopii tego samego pliku przechowywanego w różnych miejscach, przez różnych użytkowników. A taka sytuacja generuje niepotrzebny koszt. Deduplikacja eliminuje te dodatkowe, niepotrzebne kopie, a w pamięci masowej zapisywane są jedynie unikatowe dane.

Deduplikacja odbywa się na poziomie systemu plików bądź bloków dyskowych. Deduplikacja może także operować na stałej, zmiennej lub mieszanej długości bloku. Jakie rozwiązanie wybrać? Gwarantujemy, że dobierzemy optymalny wariant dla Twojej firmy.

Czyszczenie i standaryzacja danych

Oferujemy kompleksowe czyszczenie, standaryzacje i deduplikacje baz danych naszych klientów. Na podstawie otrzymanego na wstępie raportu dowiedzą się Państwo, jakie działania powinni podjąć, żeby poprawić jakość własnych danych i skorzystać na tym. Wykonujemy m.in.:

 • deduplikacje z wewnętrznymi i zewnętrznymi bazami danych
 • standaryzacje wg słowników własnych i danych GUS
 • czyszczenie baz wg najwyższych standardów jakościowych Schober
 • sprawdzanie zgodności dostarczonych z aktualnymi danymi
 • ujednolicanie zapisu danych wg ustalonych schematów
 • analizy i raportowanie struktury baz
 • wzbogacanie danych

Korzyści ze współpracy z Schober Polska:

 • ujednolicenie standardu zapisu danych w bazie
 • poprawa skuteczności działań z wykorzystaniem danych
 • oszczędność kosztów
 • korzyści wizerunkowe
 • umożliwienie i usprawnienie procesu wzbogacania, łączenia danych i pozyskiwania baz zewnętrznych
 • dostęp do specjalistycznych narzędzi i know-how
 • gwarancja solidności i bezpieczeństwa wynikająca z ponad 70-letniego doświadczenia Grupy Schober

Zapraszamy do współpracy! Skontaktuj się z nami lub wyślij zapytanie online.

Masz pytania?